Planen om ny friskole på Vegårshei møter motstand - men lokalpolitikere mobiliserer

Fylkesrådmannen vil ikke anbefale at det opprettes en ny privat videregående skole på Mauråsen. Nå vil Vegårshei-politikerne forsøke å overtale fylkets utdanningsutvalg til å si ja.