- I første omgang har vi interesse av å identifisere eventuelle krav som er fremsatt mens pasientene har vært borte fra institusjonen, da det kan være grunn til å mistenke at det er fremmet krav på vederlag for døgnopphold samtidig.

Det fremgår av et telefonnotat som Tvedestrandsposten har fått innsyn i. Notatet er forfattet av en saksbehandler i Helfo Kontroll etter en telefonsamtale med revisjonsleder hos Statsforvalteren i Agder, Eva Dolva, forrige uke.

Har opprettet sak

I en rekke dokumenter som vi har fått innsyn i fremgår det at Helfo nå har opprettet en egen kontrollsak av Care Service (som eier Englegård behandlingssenter, journ. anm.) hvor de altså undersøker om Care Service har operert med feilaktig fakturagrunnlag når de har sendt refursjonskrav til Helfo.

Care Service slo seg riktignok konkurs tidligere denne måneden, men før det hadde de mottatt nær 40 millioner kroner av Helfo, etter å drevet rusbehandling på statens regning.

Har ikke mottatt behandling

Årsaken til at Helfo nå ønsker å undersøke de økonomiske fordringene fra Care Service, er på grunnlag av det som kom frem i statsforvalterens tilsynsrapport.

Den endelige rapporten, som kom i januar i år, avdekket en rekke lovbrudd og konkluderte med at institusjonen ikke drev forsvarlig behandling.

Etter å ha gått gjennom flere journaler fant tilsynsteamet at ved minst to anledninger hadde pasientene vært borte fra institusjonen i lengre tid, uten at dette var journalført.

Var i fengsel, ikke på Englegård

I nevnte rapport fremgår at det en pasient hadde vært utlokalisert i en annen kommune uten at dette var ført i journal. En annen hadde sonet en fengselsstraff i flere måneder, men heller ikke dette fant statsforvalteren var dokumentert noe sted i Englegård behandlingssenters systemer.

- Det fremgår ikke i journal eller epikrise om det er avklart med Helfo at pasientene er på en annen lokasjon enn den de fikk godkjenning for, skriver Statsforvalteren i rapporten.

Håper på rask behandling

Nå har Helfo tatt kontakt med både Statsforvalteren i Agder og øko-teamet hos Agder politidistrikt for å komme til bunns i hva som har skjedd, og om Care Service har fått utbetalt for mye fra Helfo.

I nevnte telefonnotat skriver saksbehandleren følgende:

- På grunn virksomhetens konkurs kan det ha stor betydning for dekningsmulighetene om saken kan behandles raskt.

Tvedestrandsposten har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Jørn Hellevik, men han svarer verken på telefon eller e-post.