På handletur i korona-tider - dette er kommuneoverlegens anbefalinger

Kommuneoverlege Hans Tomter er glad for alle tiltak dagligvarebutikkene iverksetter for å hindre korona-smitte, men han kommer nå med noen oppfordringer.