Øyvind Bjorvatn døde natt til mandag etter kort tids sykdom. Han ble 83 år gammel.

Øyvind Bjorvatn har satt dype spor etter seg langt utenfor Tvedestrands grenser, og er et menneske som har gjort et sterkt inntrykk på mange.

Odelsgården Berge

Øyvind Bjorvatn ble født i Herefoss  26. april 1931. Han tok lærereksamen i Kristiansand i 1954, og ble cand. philol. ved Universitetet i Oslo i 1962, med historie som hovedfag. I flere år jobbet han som lektor på videregående skoler i Arendal og Tvedestrand.

I 1956 overtok Bjorvatn odelsgarden Berge i Holt.

Stortingsrepresentant

I unge år satset Øyvind Bjorvatn på politikken. Han satt i kommunestyret i Tvedestrand fra 1963 til 1971.

I 1965, 34 år gammel, ble han valgt inn på Stortinget for Venstre i Aust-Agder, der han satt satt i to perioder og markerte seg som en av de mest aktive på tinget, med et stort engasjement for eget fylke.

Ved Venstres splittelse i 1972, valgte Bjorvatn å følge «høyresiden» som dannet Det liberale Folkepartiet. Bjorvatn var partiets formann en kort periode.

Imponerende forfattervirksomhet

Lokalt forbindes Bjorvatn spesielt for sitt store engasjement for å ta vare på lokalhistorien, samt en imponerende forfattervirksomhet.

Bjorvatn var med å stifte Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand i 1962, og var formann i hele 23 år.

Som leder i Historielaget sto Bjorvatn bak hele 25 årbøker. Totalt har han vært forfatter eller redaktør for nærmere 40 publikasjoner og bøker.

Hedret

I 2003 fikk Bjorvatn Aust-Agder fylkes kulturpris for sitt lokalhistoriske forfatterskap.

Han har også fått Kongens fortjenstmedalje og Tvedestrand kommunes kulturpris.

I Tvedestrand, byen i hans hjerte, har han også fått en egen plass oppkalt etter seg; Øyvind Bjorvatns Plass foran Tvedestrandsposten.

Det var for øvrig Øyvind Bjorvatn som sørget for å få et synlig bevis på Arne Garborgs tilknytning til vårt distrikt.

Tirsdag 16. oktober 2012, på dagen 140 år etter at Garborg startet Tvedestrandsposten og Tvedestrand Boktrykkeri, fikk den store dikteren sin egen plass oppkalt etter seg i Tvedestrand.

Bjorvatn hadde selv samlet inn penger til bronsebysten på granittsokkel, som står plassert utenfor det nye biblioteket.

Øyvind Bjorvatn begraves fra Holt kirke kommende fredag.