Over 250 permitterte i vårt distrikt siden 12. mars

Siden Norge stengte ned torsdag 12. mars har NAV i Tvedestrand, Vegårshei og Åmli fått inn i alt 253 søknader om dagpenger fra arbeidstakere som er blitt permitterte.