Østre Agder: Alt for få saker løses i konfliktrådet

Av

Konfliktrådet er instansen man går til om man ønsker å løse en konflikt, fremfor å bruke domstolene for å kåre en vinner og en taper. Dialogen står i høysete, men vi i øst er alt for dårlige til å bruke muligheten.