Sterkt halvårsresultat for lokalbank

Fredag ble kvartalsregnskapet for Østre Agder Sparebank lagt frem. Det viser et driftsresultat så langt i år på 16,98 millioner kroner før skatt. Det er nesten 4 millioner millioner bedre enn på samme tid i fjor.