Seks år gammelt vedtak kan bli erklært ugyldig - utbygger truer med søksmål

Antikvarisk Eiendom Tvedestrand, ved Leif Kahrs Jæger, vil vurdere erstatningssøksmål dersom kommunestyret i morgen kveld omgjør et seks år gammelt vedtak. Det varsler selskapets advokat i et brev til kommunen.