Ordfører Landaas (H) vil ikke sette ned prisene: Uenig i at næringstomtene er for dyre

Under den næringspolitiske debatten på Rådhuset under Uke9 ble de nye næringstomtene på Grenstøl i Tvedestrand et tema.