Ønsker sterkere vern av sjøområdene i Raet nasjonalpark

Politikerne i teknikk, plan og naturutvalget i Tvedestrand har tatt initiativ til at det settes igang et prosjekt for økt maritimt vern i Raet nasjonalpark. Det støtter fylkesrådmannen i Agder