Ønsker å utsette arbeidet med Blomsterfabrikken til etter sommeren: — Det vil bli et stort hull midt i byen

Etter en lang prosess med Blomsterfabrikken er eier Lars Tore Mesel utålmodig etter å komme i gang. Men næringssjefen Anne Torunn Hvideberg har et innstendig ønske om at de venter til etter sommeren.