Disse har fått tilskudd til boligbygging utenfor sentrum – nå vil rådmannen skrote ordningen

I 2011 vedtok kommunestyret på Vegårshei et flatt beløp på 30.000 kroner per søker til spredt boligbygging. Nå mener Aps kommunestyrerepresentant Bjårøy at tilskuddet er modent for å strykes.