Tvedestrand, Vegårshei og Åmli: Disse to fikk mest penger - en fikk avslag

Hvert år behandler næringssjefene i kommunene i østregionen en rekke søknader fra bedrifter og andre næringsaktører som ønsker økonomisk tilskudd. I fjor fikk tenk Eiendom AS og Magne Madsen på Vegårshei mest - en søker fikk avslag.