- Dette er fryktelig billig. Jeg føler vi selger det litt under bordet

Aslak Asklands ønske om å kjøpe Veksthuset i Engene næringsområde i Åmli førte til debatt i kommunestyret torsdag.