Ragnvald (87) hedret med medaljer 67 år etter han var i Tysklandsbrigaden

Ragnvald Wilhelmsen fra Gjerstad mottok lørdag Tysklandsbrigadens veteranforbunds medalje og Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.