Utsetter åpningen av brua i tre måneder

Utsatt: Det arbeides for fullt på Farrisbrua, men klar til bruke blir den ikke før i mars neste år.

Utsatt: Det arbeides for fullt på Farrisbrua, men klar til bruke blir den ikke før i mars neste år. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det har tidligere vært informert om at Farrisbrua, og dermed hele den nye E18-traseen forbi Larvik, skulle åpnes ved nyttårsskiftet. Nå er det klart at åpningen er utsatt.

DEL

(Kragerø Blad Vestmar) – Arbeidene med Farrisbrua i Larvik har tatt noe lengre tid enn planlagt. Det betyr at åpningen av den siste delen av ny E18 i Larvik blir utsatt fra årsskiftet til mars 2018, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

I meldingen står det at det er flere årsaker til at det fire år lange arbeidet med Farrisbrua må forlenges med noen måneder.

– Hovedentreprenøren fikk innvilget fristforlengelser tilbake i tid, blant annet på grunn av kompliserte fundamenterings- og betongarbeider. Dette har man lenge håpet å kunne hente inn med parallelle arbeider, men det har vist seg vanskelig. Av HMS-hensyn, har det ikke vært forsvarlig å starte opp elektroarbeidet for fullt imens omfattende byggearbeider på brua har pågått, står det i meldingen.

Ifølge meldingen er elektroarbeidene og en påfølgende testing av trafikkstyringssystemene derfor noe forsinket i forhold til planen om å åpne ved årsskiftet.

Mye testing

Vegvesenet skriver også at det på Farrisbrua, som i Larvikstunnelen, er mange installasjoner for overvåking og trafikkstyring.

– Dette skal gjennom en tilsvarende testperiode for godkjenning før brua kan åpnes for trafikk. Med erfaringene fra Larvikstunnelen mener prosjektledelsen i Statens vegvesen at mars 2018 er et sannsynlig tidspunkt for åpning av den resterende firefelts E18 til Sky, heter det.

Hadde håpet på 2017

Gunn Brungot, som er prosjektleder for E18 Bommestad-Sky i Statens vegvesen, sier til Østlands-Posten at Statens vegvesen hele tiden hadde håpet å få til ferdigstillelse i 2017, men at det nå er klart at det ikke er mulig å få til alt arbeidet som står igjen i løpet av året.

- HMS settes aller øverst i prosjektet, og det som skal gjøres er komplisert arbeid som må ta den tid som trengs.

- Vi så gjennom erfaringene med Larvikstunnelen at mye trengte mye tid, og det tar vi nå høyde for også her, sier hun.

Gunn Brungot sier også at det dermed heller ikke vil bli vesentlige endringer når det gjelder av- eller påkjøringssystemet på E18 ved Farriseidet eller på Sky før åpningen i mars.

Utsetter bompengeinnkreving

Bompengeinnkrevingen ved Bommestad på kr 7,84 utsettes ifølge Vedeld Hovde også, til hele den nye E18-strekningen åpner.

Fram til åpningen i mars vil det være gratis å kjøre gjennom Larvikstunnelen på nye E18 ved Larvik. Så må du være med på å nedbetale veistrekningen de neste 20 årene.

Når Farrisbrua, Martineåstunnelen og avkjøringssystemet ved Farriseidet er klart, og den offisielle åpningen av den nye E18 traseen forbi Larvik markeres, må bilistene også begynne å betale for å kjøre strekningen mellom Bommestad og Sky.

– Da åpner en bomstasjon med toveis innkreving mellom Bommestad og Haga portal, fortalte avdelingsdirektør Tore Kaurin hos Statens vegvesen til Østlands-Posten tidligere i høst.

– Kostnaden på prosjektet på cirka 4,5 milliarder kroner skal finansieres med 30 prosent fra staten og resten fra bilistene. Dette vil skje gjennom bompenger i 20 år framover, sa Kaurin.

Artikkeltags