Her vil de ha avkjøringene ved nye E18

Av

KRAGERØ: – Jeg er veldig godt fornøyd med de anbefalingene som Nye Veier legger fram for ny E18-korridor.