(Kragerø Blad Vestmar)

Starten av året ble preget av en viss spenning mellom de folkevalgte og veiselskapet Nye Veier. Endringene selskapet foreslo på den allerede vedtatte reguleringsplan gjennom Bamble, var langt mer enn de kunne svelge.  Men ting har så absolutt gått seg til, og det i rekordfart.

-  Om ikke det er norgesrekord i  behandling av reguleringsplan må det i hvert fall være kretsrekord, ler saksbehandler i kommunen Henry Hvalvik. 

Tett dialog

For fra mars/april og frem til ekstramøte i teknisk utvalg i Bamble kommune onsdag har altså samtlige reguleringsendringer vært varslet, blitt førstegangsbehandlet, vært på høring og nå vært til 2. gangsbehandling. En innsigelse fra Fylkesmannen har også blitt ryddet unna.

- Vi sa det var mulig rent teoretisk, men ingen av oss har opplevd å få til en såpass krevende prosess på så kort tid, Sigrid Grimelid i Cowi.

- Jeg har erfaring fra mange andre kommuner, men dette tror jeg ikke hadde vært mulig å få til noe annet sted. Det har vært et ordentlig lagarbeid hvor alle parter har jobbet effektivt og raskt, utdyper hun.

Desember 2019

Uten spesielt intensivt arbeid ville datoen for åpning i desember 2019 vært usikker.

Saken skal nå videre til kommunestyret for et endelig punktum, men ingenting tilsier at det vil bli noen nye hindre der.

- Denne datoen har vært viktig for oss og heldigvis klarte vi det. Såfremt vedtakene fra planutvalget nå opprettholdes er det ingenting som truer åpning av ny E18 i desember 2019, sier prosjektsjef Arve Krogseth i Hæhre.

Kort oppsummert innebærer reguleringsendringene noe kortere bruer og at veien er senket noe i terrenget. Bestemmelsen om at hastigheten også skal opp til 110 km/t har medført nye støyberegninger.

Verdt å presisere er at også viltnemdas innspill i stor grad er tatt hensyn til i planene som nå foreligger.

- Jeg opplever at både entreprenør og Nye veier får mye fin omtale av de som er berørt. Det skal vi ta med oss og jeg håper de ivaretar det ryktet de ser ut til å ha opparbeidet seg så langt, avrundet Lars Inge Rønholt fra Høyre.