Krever kjøreregler for E18-møter: – Ansatte i Nye Veier skal ikke møtes av boksehansker og riper på bilene sine

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, er leder av planstyret for nye E18 mellom Dørdal og Grimstad. Nå vil han sammen med resten av styret sette ned noen kjøreregler for møter med Nye Veier. Dette kommer som følge av boksehanskestuntet og andre episoder under møtene.