- Dette er en stor dag for oss. Det er snakk om vår første driftskontrakt, og vi har snakket om, og sett frem til dette i tre år, sier Nye Veiers administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland.

Det var god stemning da Nye veier og Risa AS signerte kontrakten som gir veiselskapet en entreprenør til å drifte veiene deres de fem første årene etter åpning av det første prosjektet i starten av juli.

Risa AS vant konkurransen om drift av Nye Veiers første veistrekninger, til en kostnadsramme på 500 millioner kroner.

2. juli åpner den første strekningen, E18 Tvedestrand - Arendal (23 km). Denne strekningen driftes av Statens Vegvesen frem til juli 2020, og ny E18 Rugtvedt-Dørdal (17 km) i desember i år.

Når femårskontrakten nærmer seg slutt, vil Risa AS ha ansvaret for drift av totalt 125 kilometer motorvei, dersom opsjonen i kontrakten trer inn.

I Nye Veier fremhever man blant annet Risas digitale verktøykasse.

- Det er over forventning, og vi kommer til å ha stor glede av at Risa har kommet så langt i digitaliseringen. Gjennom IT-verktøy skal vi oppnå en effektiv måte å drifte og vedlikeholde veiene våre, sier leder for Drift og trafikantnytte i Nye Veier, Magnus Johansen.

Driftsentreprenøren blir først og fremst målt på veiens oppetid, tilstand og trafikksikkerhet, med andre ord det som betyr noe for veibrukerne. Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland har også ambisjoner om å samarbeide med Risa AS om å skape innovasjon i tilnærmingen til drift og vedlikehold, blant annet ved bruk av ny teknologi.