Disse tre vil stoppe opp: Sier nei til ny firefelts vei

- De negative konsekvensene for naturområder, vilt, boligområder, kulturminner og klima vurderes å være større enn nytteverdien av ny vei, mener Line Mørch (V). Hun vil ikke ha ny firefelts E18 mellom Dørdal og Grimstad, og fikk støtte av tre andre.