Ny jobb og fersk teologistudent

Av

Kari Garthus (34) har vært Myra Manufakturs fotomodell og medhjelper i fire år. Nå trer hun inn i rollen som menighetsarbeider i Guds Menighet Vegårshei, samtidig som hun tar opp igjen tråden med teologistudier på Ansgar høyskole.