Ny E18 mellom Tvedestrand og Dørdal: De har vunnet anbudet om å erverve 350 eiendommer

Rambøll har halt i land tidenes grunnerverskontrakter med Nye Veier på E18 Sørøst og E6 Innlandet.