- Jeg synes det er en interessant tanke. Det er veldig bra at de engasjerer seg. Og så får vi vurdere det eventuelle behovet kommunen måtte ha, og ikke minst det økonomiske, sier Landaas.

Jobber med planer

Krister Moen fortalte i Tvedestrandsposten denne uka om arbeidsgruppa som er i sving for å se på mulighetene for et flerbrukshus i Holt.

Gruppa er nedsatt av Holt menighet, etter at menigheten har fått en testamentarisk gave som skal gå et til flerbrukshus. Det vil si et hus som favner om alle i bygda, og hvor folk i alle aldre kan samles til forskjellige aktiviteter.

Arbeidsgruppa vil ikke bare se på muligheten for å benytte Holt skole, men skolen er en aktuell mulighet, ifølge Moen.

Nylig var det også en artikkel i Tvedestrandsposten om mulig etterbruk av Dypvåg skole. Det var Haakon Os som luftet noen ideer, og oppfordret folk til å være med på en idédugnad.

Mulighetsstudie

Foreløpig har altså Tvedestrand kommune ingen konkrete planer for etterbruk av skolebyggene som blir stående tomme når den nye, store barneskolen i sentrum skal stå ferdig i 2023.

Ordføreren trekker fram at kommunestyret har vedtatt å sette i gang en mulighetsstudie for å styrke distriktene i kommunen, etter forslag fra Senterpartiet. Hun ser det som naturlig at ny bruk av dagens skolebygg i Holt, Songe og Dypvåg blir en del av dette mulighetsstudiet.

Hvordan mulighetsstudiet skal organiseres og legges opp, skal straks tas opp i formannskapet, ifølge Landaas. Hun regner med at dette studiet, der kommunen blant annet vil se på etterbruk av skolebyggene, skal gjennomføres i år.

Vil gjerne ha innspill

Marianne Landaas forteller at kommunen gjerne vil ha ideer og innspill fra folk i grendene om hva skolebyggene kan brukes til. Derfor synes hun det engasjementet som noen allerede er vist, er kjempebra.

Andre skoler, som er blitt nedlagt tidligere, som Angelstad og Gjeving, har blitt overtatt som grendehus. Men Landaas ser at de skolebyggene som blir som ledige i 2023, er så store at det kan bli for utfordrende for et lokalsamfunn å ta vare på dem.

Ledig skole også i sentrum

Dagens sentrumsskole i Tvedestrand blir jo også ledig i 2023, og kommunen har heller ikke en plan for hva den skal brukes til, ifølge ordføreren.

Tidligere har det vært presentert ideer om at det kan bygges leiligheter på skoletomta. Og siden den ligger så sentralt midt i byen, regner Landaas med at leiligheter kan være aktuelt her.