Gå til sidens hovedinnhold

Nei til Polentur fra Åmli-rektor, ja på Vegårshei

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne i Åmli bevilget øremerkede midler til Polenturer for 10. klassingene, men nå skriver rektor at det er slutt. Foreldre som vil reise med barna i fremtiden, må gjøre det i skolens ferier. På Vegårshei derimot, tolker rektor reglene helt annerledes og Polenturene fortsetter.

I september i fjor behandlet kommunestyret i Åmli saken «etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer».

Saken endte med et enstemmig vedtak som innebærer at tolkningsuttalelsen fra Utdanningsdirektoratet skal følges for alle skoleturer. Gratisprinsippet skal ivaretas.

Desember kommer. I forbindelse med endringer til budsjettet vedtar politikerne å sette av inntil 30.000 kroner, eller 1000 kroner per elev, øremerket Polentur i skolens regi.

-Dra i skolens ferier

Men, så får foresatte tilsendt et informasjonsskriv signert rektor ved Åmli skole, Odd Arne Eliassen:

- Polenturen ble ifølge politisk vedtak høsten 2019 bestemt faset ut innen høsten 2019. Det betyr at den siste skoleturen til Polen i tradisjonelle organiseringsform skjer høsten 2019, skriver Eliassen.

Fra høsten 2020 er det slutt på Polenturer ifølge brevet. Men skolen har et ønske om at det gis en øremerket sum til skoletur i budsjettet fra 2020 og hvert år fremover.

- Da gratisprinsippet må følges, vil eventuelle fremtidige skoleturer gjennomføres med lærere og andre ansatte på skolen, skriver Eliassen.

Må reise i ferier

Rektoren opplyser i skrivet at han har fått spørsmålet om foreldre og barn kan samle inn penger via dugnad som før, og dra på Polentur likevel?

- Til det er svaret at det kan dere, men da må den eller de klassene som vurderer dette, dra i skolens ferier. Det vil dermed være en privat tur i foreldrenes regi, slik det er gjort på Lyngmyr skole i Tvedestrand, skriver rektor videre.

-Ikke ulovlig med dugnad

I mars i år er det igjen kommunestyremøte, og Dag Halvorsen (Ap) trekker opp brevet fra rektor som tema i møtet.

- Jeg mener rektor må ha tolket vedtaket vårt feil. Jeg forventer at rådmannen skriver nytt brev og retter opp, sa Halvorsen.

Hans Fredrik Tangen (H) mente derimot at brevet var helt i tråd med vedtaket.

Bjørn Gunnar Baas (Sp) var enig, han mente skolen skulle bestemme hva slags skoletur som skal arrangeres. Ikke foreldre og politikere.

-Se til Vegårshei

- De som husker krigen er snart døde, hver dag ser vi folk bli ofre av krig i andre land gjennom nyheter, men vi distanserer oss. Jeg mener det er utrolig viktig å reise fysisk ned for å kjenne historien på kroppen, ikke minst lære om tilgivelse og toleranse, sier Halvorsen.

Han mener Åmli bør se til nabobygda.

- De får til dette på Vegårshei, ingenting er vanskelig hvis man vil få det til, mener politikeren.

Les også

Dag Halvorsen: - Rektor tolker reglene for rigid

 

Foreldrenes initiativ

Rektor på Vegårshei, Ingunn Lund, bekrefter Halvorsens påstand.

-Ja, her på Vegårshei arrangerer vi fortsatt Polen-turer. Dette er et ikketema på Vegårshei. Foreldrene har frivillig dugnad, summen de samler inn blir fordelt på alle elevene uansett hvor mye den enkelte deltar. Skolen sponser noe og stiller med lærere til turen.

- Føler du dette er i strid med gratisprinsippet?

-Nei, det er mange tolkninger. Dette kalles en gave. Vi er helt avhengig av at foresatte ønsker dette, men i de tre årene jeg har vært her, har det aldri vært tema å slutte med turene. Vi har et svært godt samarbeid og det er foreldregruppa som driver inn pengene, uten dem kunne vi ikke reist, sier hun.

Lund mener Polenturen er kjemperelevant i forhold til pensum og gir elevene muligheter til å trekke linjer til nåtid, der utsatte folkegrupper den dag i dag blir sett på som mindre viktige, det gir perspektiv og engasjement.

Ulike løsninger

I brevet skriver rektor Odd Arne Eliassen for øvrig at fremtidige turer kan være en lokal tur, der man tar inn temaet om 2. verdenskrig på andre måter enn Polenturen gjør, og at han sammen med skolen, og ulike utvalg og forbund - vil drøfte løsninger for fremtidige skoleturer, i samsvar med midler og prioriteringer.

Kommentarer til denne saken