Tvedestrandsmann idømt samfunnsstraff for NAV-bedrageri

En tvedestrandsmann sto tidligere i denne uken tiltalt i Aust-Agder tingrett, for å ha mottatt 95.000 kroner i ledighetstrygd fra NAV som han ikke hadde krav på.