- De som har lyst til å se hvordan bybildet er, burde melde seg som natteravner, sier lederen for Natteravnene i Tvedestrand, Stine Rønbeck.

- Jan Dukene hadde vært perfekt til jobben. Sveinung Lien også, tipser Stine og smiler bredt.

Det var i fjor høst at hun startet opp et stort natteravnlag med om lag 50 som meldte seg til tjeneste. Den siste tiden har mellom 15 og 20 vært aktive som natteravner. Men lagene er ikke fulltallige.

Skaper trygghet

Kine Glastad er gruppeleder for ett av natteravnteamene. Hun forteller at det er spesielt om våren og sommeren at det trengs natteravner.

Selv jobber hun i utelivsbransjen. Som natteravn ser hun mer av det som skjer i byen som ikke er inkludert i det regulerte utelivet.

- Om våren og sommeren er det generelt mange mindreårige ute, og det er mange som også oppholder seg i båter da, forteller hun.

Stine Stålsdatter Rønbeck kan fortelle at det er en god del episoder som har skjedd denne sommeren som bekymrer dem, og som gjør at de setter stor energi inn på å prøve å rekruttere enda flere.

Flere folk må til

Ingen natteravner går alene, og de jobber alltid i lag.

- Men det er nettopp dette som er vårt svake punkt akkurat nå, at vi ikke er fulle lag, sier Stine De håper at det skal gå greit å finne flere som kan stille til tjeneste for byens beste. Det vil ikke settes noe tak på hvor mange de skal ha inn.

- Så mange som mulig! sier Stine.

Visjonen

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus, vold- og skadeverksproblematikk. De jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn, ungdom og voksne ute på vandring.

Natteravnene skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Det har vært god bruk for natteravnene i Tvedestrand.

- Vi har hjulpet mange sterkt ruspåvirkede ungdommer. I tillegg har vi hjulpet til da en person falt i sjøen, og vi har også formidlet kontakt med ambulanse da det var en som falt veldig stygt, forteller Stine Stålsdatter Rønbeck.

Sosialt og koselig

Men å være natteravn er ikke bare dramatikk. Aller mest er det mange hyggelige møter med mennesker som gjør jobben spesielt verdifull og fin.

- Vi som går natteravn, blir både kjent med hverandre, og vi fungerer som en forebyggende faktor ved å være til stede i bybildet, forteller Kine Glastad. Stine er enig.

- Det er veldig positivt å være med og bidra på denne måten, det å skape trygghet er veldig hyggelig og meningsfullt, sier hun.

Natteravnene er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. Natteravnene har vært aktive siden 1990.