Besøkstallet har sunket med nesten en fjerdedel

De to siste årene har besøkstallene ved Næs Jernverk sunket med nesten en fjerdedel, sammenlignet med rekordåret 2016.