Nærmeste nabo klager

Anna Godal, nærmeste nabo til utbyggingsområdet på Flauberg, har varslet kommunedirektøren i Tvedestrand om at hun vil klage på politikernes ja-vedtak.