Få unge i Tvedestrand bruker narkotika

Ungdomskontakt Iselin Dalen Moe og kommunelege Hans Tomter trekker fram at det også er mye positivt å spore i ungdommenes svar i Ungdata-undersøkelsen.