På ære og samvittighet...

Fødselsnummeret trenger du blant annet når du i disse dager fyller ut selvangivelsen, men nå er vi snart tomme for nummer...

Fødselsnummeret trenger du blant annet når du i disse dager fyller ut selvangivelsen, men nå er vi snart tomme for nummer... Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Utsendelsen av over 4,4 millioner selvangivelser starter tirsdag.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Det er viktig at alle kontrollerer at beløpene i selvangivelsen stemmer overens med lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, Nav, barnehage og så videre, og at ingenting mangler, opplyser Skattedirektoratet.

– Hver enkelt av oss har ansvar for å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Vi må også selv passe på at alle inntekter og fradrag er med, sier skattedirektør Svein Kristensen.

For lønnstakere og pensjonister er fristen for å levere selvangivelsen 30. april. Hvis man etter en grundig sjekk verken har noe å forandre eller tilføye, trenger man ikke levere selvangivelsen.

Næringsdrivende må alltid levere selvangivelse. De som leverer på papir har frist til 30. april, mens de som leverer elektronisk har frist til 31. mai.

Fra i fjor kom nye skatteregler for pensjonister. Reglene er lagt til grunn for skattekortet for 2011, slik at skattetrekket gjennom året har vært i samsvar med dette. Selvangivelsene som nå kommer, er også i tråd med de nye reglene, opplyser Skattedirektoratet.

Nytt av året er det også at beløp for tap og gevinst ved aksjesalg er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Dette gjelder noe over 115.000 skattytere i år. Beløpet som forhåndsutfylles er den samlede gevinst eller tap for alle salg av aksjer som skattyter har foretatt i løpet av inntektsåret.

Om lag 413.000 har bedt om å få selvangivelsen elektronisk.

De får melding på sms og e-post om at selvangivelsen er tilgjengelig på Skatteetatens nettsider, og har innen sju dager på å svare før den blir sendt ut på papir. (ANB-NTB)

Artikkeltags