(Siste)

Det er hovedpunket i forslaget der Helsedepartementet går inn for å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

De funksjonshemmedes interesseorganisasjoner jubler over forslaget som nå skal ut på høring.

Interesseorganisasjoner og deler av Stortinget har i flere år krevd at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bli en rettighet for funksjonshemmede. Dette tilbudet vil bety at relativt tunge brukere av kommunale tjenester selv kan velge å ansette tjenesteytere og styre dem etter eget behov, skriver Stavanger Aftenblad.

– Dette er en merkedag og en milepæl for funksjonshemmede, sier Ove Helset i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i en pressemelding.

– Dette er den største og beste nyheten for funksjonshemmede på mange år, sier Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede til Aftenbladet.

Han sier at funksjonshemmede selv kan ansette folk de vet at de fungerer godt sammen med hvis forslaget blir vedtatt.

– I stedet for å forholde seg til 15 kommunalt ansatte de ikke kjenner, kan de forholde seg til tre de vet hvem er og er komfortable med, sier Gitlesen.

Han anslår at flere tusen brukere etter hvert vil benytte seg av rettigheten som han mener vil gi brukerne en større fleksibilitet i hverdagen.

I dag er det kommunene som tilbyr BPA, uten at brukerne har noen individuell rett til å få tilbudet. Regjeringen vil gjøre BPA til en rettighet for «de med stort behov», som defineres som minst 25 timer bistand i uka.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er skeptisk til den begrensningen.

– Funksjonshemmede har ulike behov, og vi mener at det ikke er mengden timer bistand som skal være avgjørende. Vi er naturligvis redde for at kommunene for eksempel vil spekulere i å vurdere bistandsbehovet til å være under 25 timer, sier Helset. (ANB–NTB)