Nå vil de følge de nasjonale retningslinjene

I Agder er det få kommuner som har hatt egne særvedtak knyttet til koronautbruddet. Åmli er unntaket.