Nå går disse tegningene av nytt bolighus til politikerne

Knut Ausel søker nå om igangsettingstillatelse for nytt bolighus til erstatning for det gamle som nå er revet på den store Ausel-gården i Holt.