(Telemarksavisa)

Det er trafikken i nordgående i retning mot Oslo hvor det nå går sakte. Ved 13.30-tiden var forsinkelsen på rundt 15 minutter, men det er fremdeles økende trafikk. Noe som innebærer at køene trolig vil bli lengre utover ettermiddagen.

– Det virker som om folk kanskje har kjørt tidligere hjem på grunn av det dårlige været, sier trafikkoperatør Kristin Vårsjø ved vegtrafikksentralen til Statens vegvesen.

Køen starter på Rugtvedt der hvor den nye motorveien i Bamble går over til ett felt. Deretter fortsetter den gjennom tunnelene og over Grenlandsbrua før den fortsetter hele veien mot Moheim.

Klokken 13.30 ble reisetiden mellom Dørdal og Larvik beregnet til 51 minutter, men dette kan altså øke ytterligere utover ettermiddagen. I tillegg til vanlig helgehjemfart har ferietrafikken startet.