Anbefaler å fjerne to gangfelt i Myra - vil ha et nytt felles krysningspunkt

Statens vegvesen har kommet med et forslag til hvordan trafikksikkerheten i Vegårshei sentrum kan bedres.