Har fått tre forslag til nytt sentrumsbygg her

Tre byggefirmaer konkurrerer om å vinne retten til å bygge et kombinert nærings- og leilighetsbygg i sentrum av Myra på Vegårshei.