Har fått flere interessenter til næringsbygg

Stolt Bygg AS er klar til å bygge et nytt næringsbygg i sentrum av Myra, så snart firmaet har avtale med næringsdrivende som kan fylle opp en stor del av lokalet.