Jobber fortsatt for næringsbygg på «kremtomta»

Sigmund Lindtveit har i høst fått utført grunnarbeidet på den sentrale næringstomta som han kjøpte av Vegårshei kommune for snart fem år siden.