NVE fraråder sterkt å anlegge næringsområde her

Vegårshei kommunestyre har tidligere gått inn for å utvide dagens industriområde på Myrvang nordover mot Høgtun bedehus, men den planen møter mye motbør når den endelige kommuneplanen nå skal vedtas.