(Siste)

En stor elgkolle dukket brått opp av snøkanten, og det var umulig å forhindre sammenstøt så kort avstand. Bilen fikk store materielle skader og elgen døde momentant i kollisjonen, mens viltnemndas leder slapp med skrekken.

– Jeg har vært involvert i rundt 500 elgpåkjørsler gjennom arbeidet i viltnemnda, men det er første gang at jeg selv har kollidert med elg, sier Rolf Neby, leder av fallviltgruppa i Trysil kommune.

Hittil i vintersesongen har han og resten av gruppa håndtert rundt 30 elgpåkjørsler i kommunen. I tillegg kommer nesten like mange kollisjoner med rådyr.

Neby ble en erfaring rikere, og han skjønner godt hvorfor det å kjøre på elg er mange sjåførers store skrekk.

– Plutselig lå elgen på panseret. Frontruta knuste i kollisjonen med dyret. Skadene på bilen ble taksert til godt over 100 000 kroner, forteller Neby om den dramatiske opplevelsen i romjula.

Det hører med til sjeldenhetene at medlemmer av fallviltgrupper og viltnemnder opplever å kjøre på elg, hjort eller rådyr selv, men Rolf Nebys oppfordring er klar:

– Dersom du kolliderer med vilt må du kontakte politiet så de kan få satt i gang fallviltgruppa med å håndtere dyret som er påkjørt, enten det ligger nær bilen eller har stukket fra kollisjonsstedet med skader. (ANB)