(Siste)

(broom.no) Har du et relativt ferskt førerkort? Da er to forholdsvis beskjedne fartsovertredelser nok til at du mister lappen for 6 måneder, og må avlegge ny prøve. Dette gjelder dersom det er mindre enn to år siden du tok førerkort klasse B (personbil) for første gang.

Reglene er nemlig slik at den som er inne i prøveperiode, får dobbelt antall prikker for overtredelser som prikkbelastes.

Blir du tatt for å ha kjørt 86-90 km/t i en 70-sone, vil dette normalt gi 2 prikker, i tillegg til en bot på 4.700 kroner. For den som er i prøveperiode betyr det altså 4 prikker i stedet for 2. To ganger fire er jo åtte – og på åtte prikker inndras førerkortet for seks måneder.

En bilfører som er inne i prøveperioden, og mister lappen på denne måten, må dessuten avlegge ny førerprøve for å få den tilbake. Det betyr både teoretisk og praktisk prøve. Man slipper imidlertid å gjenta mørkekjøring og glattkjøring.

Et annet eksempel på at straffene er strengere for førere med prøvetid, er at førerkortet blir beslaglagt ved en promille på 0,2. For førere uten prøvetid er normalgrensen 0,5 promille.

Prøvetid kan også pålegges andre enn dem som tar førerkort for første gang.

Dette gjelder for eksempel personer som har vært uten førerkort en lengre periode. Dobbelt antall prikker i prøveperioden gjelder for alle overtredelser av trafikkreglene som medfører prikkbelastning, som for eksempel kjøring mot rødt lys, brudd på vikeplikten og for liten avstand til bilen foran.

Bakgrunnen for prøveperioden er et ønske om å få folk til å vise at de kan kjøre bil, og oppfører seg hensynsfullt i trafikken. Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004, og målet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene.

Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet for seks måneder. Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.

Prikkene blir borte etter tre år. Du får varselbrev etter fire prikker. (ANB)

Slik er systemet:

I prøveperioden får du 4 prikker (normalt 2) for disse overtredelsene:

 • Fartsovertredelse 11-15 km/t der fartsgrensen er 60 eller lavere.
 • Fartsovertredelse 16-20 km/t der fartsgrensen er 70 eller høyere.
 • Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år.

Disse overtredelsene straffes i tillegg med bøter fra 2.300 kroner til 4.700 kroner.

I prøveperioden får du 6 prikker (normalt 3) for disse overtredelsene:

 • Fartsovertredelse fra og med 16 km/t med fartsgrense 60 eller lavere.
 • Fartsovertredelse fra og med 20 km/t med fartsgrense 70 eller høyere.
 • Kjøring mot rødt lys.
 • Ulovlig forbikjøring.
 • Brudd på vikeplikten.
 • Kjøring i sperreområde.
 • For liten avstand til kjøretøyet foran.
 • Kjøring med trimmet motorsykkel/moped.

Disse overtredelsene straffes i tillegg med bøter fra 4.200 kroner til 10.650 kroner. (ANB)