(Siste)

Undersøkelser viser at 55 prosent av alle norske bilister holder seg innenfor fartsgrensene.

– Det betyr at nesten halvparten av norske bilister kjører for fort, sier UP-sjef Runar Karlsen til broom.no.

Ambisjonen til UP er at 70 prosent skal holde fartsgrensene innen 2021. Beregninger viser at dette vil bety flere titalls liv spart i trafikken på grunn av færre alvorlige ulykker.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til å nå dette målet, men jeg er redd dette kan være litt for optimistisk på så kort tid, uttaler Karlsen.

Han er ikke ikke fornøyd med dagens nivå, og i år vil innsatsen med fartskontroller bli betydelig intensivert i forhold til fjoråret.

– Vi anskaffer blant annet flere måleinstrumenter, noe som betyr at samtlige biler nå vil være utstyrt med lasermåler, sier han. (ANB)