(Siste)

1. mars innfører myndighetene gebyr for alle som ikke har lovpålagt forsikring på kjøretøyet sitt. Det dreier seg om 97.000 bilister, viser ferske tall.

– Det vil koste eierne 150 kroner døgnet i straffegebyr å kjøre uten forsikring for en personbil, altså nesten 5.000 kroner i måneden. Enten tegner du forsikring nå, eller så bør du avskilte bilen din, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten er å få ned antallet uforsikrede biler som representerer en risikofaktor på norske veier.

Beregninger viser at det ble utbetalt over 100 millioner kroner i fjor til personer som ble utsatt for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede kjøretøy eller kjøretøy som stakk av etter ulykker.

– Denne regningen blir jo egentlig betalt av de som betaler for å forsikre bilen sin, så det er på tide vi får en endring på dette. Vi forventer at antall biler uten forsikring vil gå drastisk ned i løpet av kort tid, sier Opedal.

Skulle du fortsette å kjøre uten forsikring etter 1. mars, risikerer du i tillegg til straffegebyret å pådra deg et stort økonomisk erstatningsansvar dersom du kjører på og skader noen. Du må tilbakebetale erstatningen som de skadelidte vil få gjennom Trafikkforsikringsforeningen. Det kan dreie seg om millionbeløp.

Dette må du være klar over:

  • For å unngå gebyrer må du enten forsikre eller avskilte kjøretøyet innen 1. mars.
  • Allerede fra dag én vil det bli sendt ut sms-varsel og epost til eierne av kjøretøy som er uten forsikring.
  • Tre dager senere vil de som fremdeles står uten forsikring, få varsling via brev.
  • Straffegebyrene per døgn er: Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr. Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og snøscooter: 150 kr. Buss og lastebil: 250 kr.
  • Skulle du unnlate å betale de løpende gebyrutgiftene eller trafikkforsikringsavgiften, vil saken til slutt ende med rettslig inkasso.
  • Det er ulovlig å benytte kjøretøyet uten gyldig trafikkforsikring.
  • Hvis det skjer en ulykke, kan eier av uforsikret kjøretøy bli straffet og holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår.
  • Et uforsikret kjøretøy vil kunne bli avskiltet på stedet ved en kontroll. (ANB)