(Siste)

Det viser ferske tall P4 Nyhetene har fått fra Utrykningspolitiet (UP).

– Vi har både hatt flere kontroller og fått nye metoder som også avslører kjøring i medisin- og narkotikarus, noe som gir mange treff, sier UP-sjef Runar Karlsen.

I tillegg til de som ble tatt i Utrykningspolitiets kontroller, kommer tallene fra politidistriktene knyttet til ulykker og andre hendelser. Da blir det totalt rundt 9.000 sjåfører som ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2017.

Karlsen understreker at de kommer til å fortsette den sterke innsatsen for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring gjennom mange målrettede kontroller.

– Risikoen for å bli tatt skal bli så stor at enda færre tar sjansen på å kjøre bil i ruspåvirket tilstand, sier UP-sjefen. (ANB-NTB)