(Siste)

Det kommer fram i en undersøkelse YouGov har utført for forsikringsselskapet Frende.

– Fire av ti er kort og godt fire for mange, men vi er dessverre ikke overrasket. Vår erfaring er at svært mange bilister bruker elektronisk utstyr mens de kjører bil, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent ved Trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Trygg Trafikk er også oppgitt over tallene.

– Dette er faktisk er stort problem. Oppmerksomhetssvikt som følge av SMS-bruk bak rattet er nok en god forklaring på uforklarlige ulykker. Dette må det bli en slutt på med en gang, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Forsikringsbransjen ser mange ulykker som skyldes uoppmerksom kjøring.

– Påkjørsler bakfra er typisk for ulykker som ofte skyldes uvettig mobilbruk. Mobilen piper, du slenger et blikk på den og plutselig har du kjørt på bilen foran deg, sier fagsjef i Frende Roger Ytre-Hauge.

Hvert år koster påkjørsler bakfra forsikringsselskapene enorme summer. Tall fra Finans Norge viser at bransjen har registrert nesten 50.000 slike ulykker i 2017 og første halvdel av 2018. Erstatningsbeløpene for disse har bikket en milliard kroner.

– Mye kunne vært spart om folk hadde fulgt bedre med. Og husk at jo mer forsikringsselskapene må betale ut, jo høyere blir prisen på bilforsikringene. Uoppmerksomhet og sløvhet går utover oss alle, sier Ytre-Hauge.

Tusenlappene ryker fort hvis du blir tatt, for politiet ser ikke med blide øyne på mobilbruk bak rattet.

– Straffereaksjonen avhenger av situasjonen. Hvis det er snakk om en ren mobilsituasjon, får du en bot på 1.700 kroner. Hvis du kjører på noen eller krasjer blir regningen langt høyere, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli.

Politiet er glade for at det settes fokus på temaet.

– Det er viktig med holdningsskapende arbeid. At mennesker i dag har livet sitt på telefonen, gir noen klare negative utfordringer. Mange tiltak kan iverksettes, for eksempel prikkbelastning på førerkortet, sier Grønli.

Den aldersgruppen som er desidert verst er de mellom 30 og 39 år.

Her sier hele 61 prosent at de har lest eller skrevet meldinger mens de kjører.

– Dette er en aldersgruppe som ikke klarer å la være. På trikken i går satt 98 prosent av de rundt meg og så på skjermen. Det er vel ikke så enkelt å forandre denne vanen når de skal kjøre bil. Her er det behov for voksenopplæring, fastslår Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Disse bruker mobilen mest:

  • 18-29 år: 56 prosent
  • 30-39 år: 61 prosent
  • 40-49 år: 49 prosent
  • 50-59 år: 40 prosent
  • 60+: 16 prosent

(Kilde: YouGov/Frende)

Han påpeker at hvis du kjører i 80 km/t og ser i fire sekunder på mobilen, har du forflyttet deg 88 meter.

Bare 16 prosent av dem over 60 år sier at de sjekker mobilen mens de kjører.

– Det blir for enkelt å tro at de over 60 ikke har smarttelefoner og apper som pirrer nysgjerrigheten. Her er erfaring fra et langt liv i trafikken viktig. De eldre har tydeligvis mer respekt for egen og andres sikkerhet i trafikken, sier Roger Ytre-Hauge.

Undersøkelsen viser også at menn er langt verre enn kvinner når det gjelder mobilbruk bak rattet.

47 prosent blant menn innrømmer at de gjør dette, mens bare 35 prosent blant kvinner gjør det samme. (ANB)

Her bor de største synderne:

  • Sørlandet: 50 prosent
  • Oslo/Akershus: 43 prosent
  • Trøndelag/Nord-Norge: 42 prosent
  • Vestlandet: 38 prosent
  • Østlandet (uten Oslo/Akershus): 36 prosent

(Kilde: YouGov/Frende)