Skrinlegger næringsområde ved Molandsbakken

Flertallet i Vegårshei kommunestyre valgte tirsdag kveld å fjerne et framtidig industriområde i Molandsdalen fra kommuneplanen. Vedtaket ble gjort etter mye diskusjon.