Entreprenøren mener det er mulig å gjenoppbygge dette

Entreprenøren har erkjent ulovlig sprengning. Før politikerne i teknikk, plan og naturutvalget bestemmer seg for hvilke følger dette skal få, vil de ut på befaring.