Mesel Entreprenør søker om 300.000 kroner fra koronafondet – kommunedirektøren anbefaler å si nei

Kommunedirektøren mener søknaden regnes som et driftstilskudd, som koronafondet ikke gir støtte til.