Mer pengestøtte til denne gjengen

Otechos AS fortsetter å dra inn offentlig støtte. Nå er det Det regionale næringsfondet for Østregionen som bidrar med 85.000 kroner til datterselskapet Otechos Pumps AS.